Main Story

Trending Story

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม ช้อปของดีสินค้าเด่นที่เมืองเกินร้อย ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก ขยายโอกาสส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม ...

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช./รอง ผอ.ศปก.ตร.(๑) เดินทางไปประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องพร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ศปก.หน่วย ณ ภ.จว.หนองคาย

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจั...

อบจ.เพชรบูรณ์ร่วมพิธีถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

อบจ.เพชรบูรณ์ร่วมพิธ...

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านข่อย ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯบุร...

ข่าวเก่า