ข่าว วช.

“ศุภมาส” เปิดนิทรรศการ ณ “Thailand Pavilion” โชว์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไทยสู่สายตาโลก ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

“ศุภมาส” เปิดนิทรรศก...

วช. หนุน ม.ศิลปากร และ จ.เพชรบุรี สร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์เพชรบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารUNESCO เปิดตัว “Portrait (Taste) of Phetchaburi รูปรสแห่งเมืองเพ็ชร์” นำTheme “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์” ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วช. หนุน ม.ศิลปากร แ...

วช. ยกย่อง ผู้คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ด้านคลินิกเพื่อรักษาและป้องกันการติดเชื้อ HIV ในเด็กและเยาวชน“ ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ” เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 67

วช. ยกย่อง ผู้คิดค้น...

ข่าวเก่า