ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. เชิดชู “วิน สุรเชษฐพงษ์” นักวิจัย ม.เกษตร เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 67 ผู้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีจัดการโรคไวรัสอุบัติใหม่ในฟาร์มปลานิลและปลานิลแดง

วช. เชิดชู “วิน สุรเ...

พิธีการมอบทุนการศึกษารางวัล “เพชรอาชีวะ” ในโครงการ “การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑”

พิธีการมอบทุนการศึกษ...

บุรีรัมย์ –อบจ.บุรีรัมย์ จัดประชุมพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี 2567 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

บุรีรัมย์ –อบจ.บุรีร...

ราเชน ตระกูลเวียง ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ตามคาดพร้อมประกาศจะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรคและย้ำว่าไม่ใช่เป็นการโหนกระแส

ราเชน ตระกูลเวียง ได...

ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ! พิธีจุดเทียน เสริม เพิ่ม เติม ต่อ ชะตา มงคลสุดๆ ห่มพระธาตุ ปลุกเสกข้าวสาร ณ มณฑลพิธี “วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร” เพื่อถวายข้าวสาร แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแจกให้กับประชาชนทั่วไป

💥 ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ...

ข่าวเก่า