APCO นวัตกรรมแห่งชาติไทย บุกตลาดแอฟริกา ไนจีเรียมั่นใจ ByeByeHIV ทุ่มทุนสั่งซื้อ 5 ล้านขวด ช่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีในแอฟริกา

0

APCO นวัตกรรมแห่งชาติไทย บุกตลาดแอฟริกา ไนจีเรียมั่นใจ ByeByeHIV ทุ่มทุนสั่งซื้อ 5 ล้านขวด ช่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีในแอฟริกา

กรุงเทพมหานคร : 21 มิถุนายน 2567

บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรรมการบริหาร ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV กับผู้แทนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จำนวน 1 ล้านขวด ปีแรก และต่อเนื่อง 5 ปี 5 ล้านขวด มูลค่าในประเทศไทยรวม 5,350 ล้านบาท เพื่อช่วยบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และในภูมิภาคแอฟริกา

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เปิดมิติใหม่ด้านการค้าระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียและประเทศไทย นับว่าเป็นความสำเร็จด้านการส่งออกนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ด้วยผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ซึ่งเป็นนวัตกรรมแรกของโลก ที่เกิดจากสารสกัดพืชกินได้ 5 ชนิดของไทย ได้แก่ มังคุด ฝรั่ง งาดำ ถั่วเหลือง และใบบัวบก เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม เป็นการส่งเสริมและช่วยให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้นในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบพืชไทย เพื่อนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV

 

ในงานนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ มอบหมายให้ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จของคนไทย นวัตกรรมแห่งชาติและทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย พิธีลงนามการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV นี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง Chief Dr. Mujidat Folasade Tinubu OJO บุตรีของท่านประธานาธิบดี Bola Ahmed ผู้ดำรงตำแหน่ง President and Commercial-in-Chief of the Armed Forces แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และ Mr. Aderibigbe John Adekorede

บริษัท อาเมสซี่ แอฟริกา เวิลด์ จำกัด กับ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) นักวิทยาศาสตร์ไทยผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV ซึ่งเป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ส่งผลให้สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV จำนวน 1 ล้านขวด ปีแรก และต่อเนื่อง 5 ปี 5 ล้านขวด มูลค่าในประเทศไทยรวม 5,350 ล้านบาท

 

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ด้วยจำนวนประชากรกว่า 200 ล้านคน GDP อยู่ที่ประมาณ 514 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2564) และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วที่สุด มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูง ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในหลายด้าน ซึ่งรัฐบาลไนจีเรียกำลังดำเนินการเพื่อเสริมสร้งความมั่นคงและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาดูแลประชาชนด้านสาธารณสุข ในการจัดการนโยบายด้านสุขภาพที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนไนจีเรียได้รับการบริการสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ที่ผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสองประเทศ ไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ที่ได้สั่งซื้อเพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในไนจีเรียและภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้เมื่อเทียบกับการมีสุขภาพที่ดีและความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ

ผลิตภัณฑ์ ByeBye HIV เป็นนวัตกรรมแรกของโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ค้นพบจากการนำสารสกัดพืชไทย
5 ชนิด คือ มังคุด, งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง และบัวบก เข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเชลล์ที่พิฆาต (Killer T Cel) ให้เลือก
กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย และหลังจากประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม ByeByeHIV ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของนวัตกรรม ByeBye HIV ที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์ (เป็นส่วนปลายของโครโมโซม) ส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและซะลอวัยอีกด้วย

ทั้งนี้ ความสำเร็จในเรื่อง ByeByeHIV ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Immunology & Research วารสารวิจัยทางคลินิกภูมิคุ้มกันที่ผยแพร่งานวิจัยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานโมเลกุลและเซลล์ของโรคภูมิคุ้มกัน และบทวิจารณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในสาขาพื้นฐานของภูมิคุ้มกัน รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลในวารสาร Clinical Immunology & Research Abstract : ByeByeHIV with Thai Innovation (scivisionpub.com) ที่เรียบเรียงโดย “Wiriyachitra P, Wiriyachitra S, Wonghiraniyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res.2024; 8(1): 1-7.”

ด้าน Mr. Aderibigbe John Adekorede บริษัท อาเมสซี่ แอฟริกา เวิลด์ จำกัด กล่าวในนามของตัวแทนผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV จากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ว่ามีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV ด้วยมีความมั่นใจในนวัตกรรม ของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ทุ่มเทคิดค้นเพื่อการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS มาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี จนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ

บริษัท อาเมสซี่ แอฟริกา เวิลด์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในทวีปแอฟริกาทั้งทวีป ซึ่งมีทั้งหมด 54 ประเทศ และมีประชากรทั้งหมดกว่า 1,200 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS อย่างน้อย 25 ล้านคน โดยจะสามารถจำหน่ายได้ในกลุ่มประเทศ ECOWAS 15 ประเทศพร้อมกัน ซึ่งมีประชากรรวมมากกว่า 500 ล้านคนและมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 3% สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ ByeByeHIV จำนวน 1 ล้านขวด รวม 60,000,000 แคปซูลจากประเทศไทย ในปีแรก ช่วยจัดการโรคในผู้ป่วยในระยะเวลา 9-12 เดือนได้เพียง 14,000 คนเท่านั้น จึงคาดว่าการสั่งซื้ออย่างน้อย 1 ล้านขวดทุกๆ ปีต่อเนื่อง 5 ปีตามสัญญา จะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นหลังจากปีแรก
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า