จ.อำนาจเจริญ.ศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

0

จ.อำนาจเจริญ.
ศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

วันที่2มิถุนายน2566

ณ ห้องประชุม250ที่นั่งอาคารศูนย์การเรียนรูชุมชนและวิจัยค้านสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเขต มหิดล ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เสวนาวิชาการ การขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ การตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสุ่นโยบายและการปฎิบัติจริงในพื้นที่จ.อำนาจเจริญ.
นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานพิธี พร้อมรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.อำนาจเจริญ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธร.อำนาจเจริญ, สนง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม), รพ.อำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (คปภ),จ.อำนาจเจริญ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อสม นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน.
โดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ กล่าวรายงานมหาวิทยาลัยมหิดลกับบทบาทการสร้างความปลอดภัยในเด็กอำนาจเจริญ นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นพ.สาธารณสุขจ.อำนาจเริญ เสนอนโยบายด้านการคุ้มครองเด็ก คร.สุภาวดี พันธุมาศและ คร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน เสนอผลงานนวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการผลงานพิเคราะห์เหตุกาตายในเด็กคณะทำงานด้านเด็กและครอบครัวจำนวน142คนโดยแบ่งออก3กลุ่ม ฐานที่1อุบัติเหตุเครื่องเล่นเด็กล้มทับ
ฐานที่2อุบัติเหตุทางถนน
ฐานที่3เด็กถูกกระทำความรุนแรง
จากการพิเคราะห์เหตุการทั้ง3ฐานเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในการอบรมเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาจุดอ่อนของพฤติกรรมเด็กพัฒนาระบบการคุ้มครองดูแล สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการตายและปฏิบัติจริงที่เป็นอยู่ของหน่วยงานที่มีส่วยรับผิดชอบเชื่อมโยงขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดออ่นด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางบ้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการตายช้ำในเด็กรายอื่นอีก
รัฐชพนฐ์ นันธ์ตวัน//////ข่าว/ภาพ 0619640099

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นสพ.ข่าวเป็นช่าวดอทคอม
#กดไลค์กดแชร์โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY