บุรีรัมย์-จังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

0

บุรีรัมย์-จังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลคมนาคม เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีคณะแพทย์ พอ.สว. สมาชิก พอ.สว. กรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พร้อมนำหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชนถึงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 27 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พร้อมใจกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู
นอกจากนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกิจกรรมของหน่วยงานมาให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งท้องที่ออกเป็น 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน มีประชากรกว่า 40,000 คน(สี่หมื่นคน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ดังคำขวัญของอำเภอ ได้แก่
เมืองพนมรุ้ง ทุ่งฝ้ายคำ นามพระราชทาน ตำนานทับหลัง ที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททอง
ของดีผ้าภูอัคนี” พร้อมทั้ง มอบสิ่งของแก่ประชาชนประกอบด้วย มอบยาพระราชทานให้โรงเรียนและวัด จำนวน 2 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัตบุรีรัมย์ มอบทุนถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหนังสือสำหรับไว้ในห้องสมุด จำนวน 4 ชุด สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นำหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นายกเหล่ากาขาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกาชาดอำเภอ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด

สามารถติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มเติมได้ที่ FacebookFanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ และ https://radioburiram.prd.go.th
///
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY