ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉลอง 50 ปี จัดแถลงข่าว 50 ปีที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง หวังผสานเครือข่ายศิษย์เก่า

0

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉลอง 50 ปี จัดแถลงข่าว 50 ปีที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง หวังผสานเครือข่ายศิษย์เก่า

———————————

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)

โดยกองพัฒนานักศึกษา ฉลอง 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปี 2566 จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม จัดงาน 50 ปี ที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง หวังผสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็ง ระดมทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจ “มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มุ่งปรับ ยก สร้าง นักศึกษาสู่บุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จาก Zero to Hero ดำรงชีวิตได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาความยากจน จากองค์ความรู้ทุกศาสตร์ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นผู้แถลงข่าวร่วมกับ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า นายกมล มีชัยพัฒนกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ดร.ปรเมษฐ์ จินา ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุราษฎร์ธานี เขต 5 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปี 2566 จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างบุคลากรสู่ท้องถิ่นนับแสนคน เพื่อเป็นสรรพกำลังสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติแก่ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาและนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามลักษณะของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการสร้างคุณลักษณะแก่นักศึกษาให้เป็น “วิศวกรสังคม” ไว้ 4 ประการหลัก คือ 1. เป็นนักคิด 2. เป็นนักสื่อสาร 3. เป็นนักประสาน และ 4. เป็นนวัตกร เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้จริง

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา โดย กองพัฒนานักศึกษาได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับศูนย์ประสานงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานด้านเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีงาน 50 ปีที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าระดับคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชาทุก รูปแบบ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ตลอดจนต่อยอดการสร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของเครือข่ายศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัยต่อไป
.
สำหรับงาน 50 ปีที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้รูปแบบ (Theme) 50 ปี ที่คิดถึง 50 ปีแห่งความสุข สนุกสนาน ในงานลุ้นรับ ทองคำจำนวน 50 รางวัล กิจกรรมการประมูลสิ่งของจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงดนตรีจากศิลปินภาคใต้ จุดถ่ายพร้อม Check-in ตลอดผลงานนักศึกษาที่นำมาแสดงในงาน ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจร่วมงานสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วที่คณะที่ตนเองสำเร็จการศึกษา

—————————————

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย / ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นภัทร ส้มแก้ว /ถ่ายภาพ

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน089498147

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY