บุญใหญ่!วัดกุ่มพระยา อำเภอขามทะเลสอ ทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดิน สร้างวัด โรงพยาบาล รักษาดวงตา จำนวน 10ไร่ 2งาน 88 ตารางวา “งวดสุดท้าย” จำนวนกว่า 713,774บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

0

บุญใหญ่!วัดกุ่มพระยา
อำเภอขามทะเลสอ
ทอดผ้าป่าสามัคคีที่ดิน
สร้างวัด โรงพยาบาล
รักษาดวงตา
จำนวน 10ไร่ 2งาน 88 ตารางวา “งวดสุดท้าย”
จำนวนกว่า 713,774บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566เวลา 10.29น.

ณ วัดกุ่มพะยา จ.นครราชสีมา มีพระครูปัญญา วโรภาส เป็นเจ้าอาวาส
นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ ประธานฝ่ายฆารวาสและประธานดำเนินงานจัดซื้อที่ดินจำนวน 10ไร่ 2งาน 88
ตารางวาและครอบครัวพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทสุวรรณเกลียวทองกรุ๊ป และประชาชนในพื้นที่ วัดกุ่มพะยา
ได้นำเงินทอดผ้าป่าสามัคคี
จัดซื้อที่ดิน “งวดสุดท้าย”
เพื่อสร้างโรงพยาบาล รักษาดวงตา สร้างสถานที่ปฎิบัติธรรม ปลูกต้นไม้อีกจำนวนหนึ่งพันต้นเพื่อให้ร่มเย็น

ถวายแด่วัดกุ่มพระยา อำเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
โดยทำพิธีเวลา 10.29น.
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
“งวดสุดท้าย”จำนวนเงิน 713,774บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ได้ตั้งปณิธานอยากซื้อที่ดิน เพื่อถวายเป็นสมบัติทางพระศาสนาและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาไปยังภายภาคหน้า แต่ยังขาดจตุปัจจัย จึงบอกบุญกับคณะศรัทธาผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาสามัคคีจากทรัพย์น้อยร่วมกันเป็นทรัพย์มากพอที่จะซื้อที่ถวายพระพุทธศาสนา เหมือนสายน้ำแต่ละสายมารวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ฉันใดจตุปัจจัยที่เกิดจากการเลื่อมใสของศรัทธาเกิดเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ฉันนั้นเหมือนกัน จึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้ดี

อานิสงส์การซื้อที่ดินถวายวัด

1. จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป

2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ

3. มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

4. ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์

5. ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ

6. ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

8. มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า

9. จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก

10. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ

11. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าว/ดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY