ร้อยเอ็ด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) ปี 2566

0

ร้อยเอ็ด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) ปี 2566
เมื่อวันที่ 25มกราคม 2566

นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านตอนขี หมู่ที่ 6 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม
นายวสัน อุปแสน เกษตรอำเภอเชียงขวัญ กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านดอนขี หมู่ที่ 6 ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเพื่อเผยแพร่ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมงาน จากอำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ จังหาร ธวัชบุรี และอำเภอเชียงขวัญ อำเภอละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 150 ราย

สำหรับการจัดงาน Field Day ในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ประกอบด้วย
การไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุ๋ยสด การทำน้ำหมักและปุยหมัก การใช้สารชีวภัณฑ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคำสินค้า นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากภาคเอกชน กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร Smart farmer และYoung Smart Farmer เป็นต้น

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY