ป.ป.ส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น”แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ป.ป.ส. จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น”แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็น” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จ จำนวน 600 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2564-2565 ซึ่งมีหมู่บ้านชุมชนต้นกล้า 1,023 แห่ง ปี 2565 มี 1,029 แห่ง รวมเป็น 2,052 แห่ง ที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำมาซึ่งความสงบสุข และความปลอดภัยร่มเย็นในหมู่บ้านชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันเสริมสร้างหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน
มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 24,455 แห่ง ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

โดยในปีนี้ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เข้ารับพระราชทาน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ตลอดการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด
และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จนก่อเกิดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อต่อยอด พัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งป้องกันกลุ่มเสี่ยง สงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก สนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่แบบพอเพียงในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพลิกฟื้น
ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน และทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง โดยแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าว/ดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY