พ.ต.อ. สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม, พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ รักษาการแทนผู้กำกับสน.ชนะสงคราม และคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม มอบดอกไม้และให้พร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า (24 มิ.ย.) แก่ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 65
เวลา13.00น.

กราบขอขอบพระคุณ
พ.ต.อ. สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม
พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ รักษาการแทนผู้กำกับสน.ชนะสงคราม และคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา สน.ชนะสงคราม เป็นอย่างสูงที่มอบดอกไม้และให้พร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า (24 มิ.ย.) แก่ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1-บก.สปพ.191-ประธานที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม โดยมี

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม เช่น
คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
คุณนิภา โสภาสัมฤทธิ อธิการบดีบัณฑิตพัฒน์ศิลป์
ดร.สุภาณี ธรรมาธิคม ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา
ดร.ศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผอ.ร.ร.วัดตรีทศเทพ
คุณอรศรี ผลถาวร ผู้ช่วยผอ.เขตพระนคร
คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริคุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหมคุณอโนชัย ชัยรัตน์
คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรงคุณธนวินท์ ภิญโญโสภณคุณฐิติกร โชคะสุต
คุณธุราทร สวัสดิ์ธนะโรจน์
คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรง, คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล
คุณปภพ อารยะศาสตร์ และ
คุณจีระชัย วชิรรัตนวงศ์ ร่วมยินดี

ณ ห้องเพชรพระนครสำนักงานเขตพระนคร

(สมาชิก)#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

NEWS UPDATE TODAY