ครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการลงทุนสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

 

จากสถิติในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2564) ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สร้างรายได้เฉลี่ยกว่า 3,500 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง ต่างให้ความสนใจเดินทางเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากขึ้น จนทำให้ในปี 2564 ธุรกิจนี้ สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถึง 5,007 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ถ่ายทำ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เพื่อเป็นการดึงดูดนักแสดงชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศให้ลงทุนสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการจ้างงานคนไทย เช่าที่พัก และใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น Soft Power ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

@🌸Pattaratida🌸
(สมาชิก)#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

NEWS UPDATE TODAY