ประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
-พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ร่วมเป็นกรรมการธรมาภิบาลจังหวัด ในการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

– เรื่องขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แก้ไขเพิ่มเติม ฉับที่ 1 ประจำปี 2565
-พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยที่ประชุมได้มีมติประชุมเลือก
นายไพศาล โภคา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
ดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก โดยมี นางลำไย ทองดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนของ อบต.บ้านโคก เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์./

#สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท)
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

NEWS UPDATE TODAY