อำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย จัดทำหลักสูตร ๑ จังหวัด ๑ หลักสูตรพร้อมตอบรับ นโยบาย นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย จัดทำหลักสูตร ๑ จังหวัด ๑ หลักสูตรพร้อมตอบรับ นโยบาย นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 14 มกราคม 2565
เมื่อเวลา 14.00น.

นาย เพชรเหล็ก ทองภูธร ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อำนาจเจริญ เป็นประธาน ประชุมจัดทำหลักสูตร ๑ จังหวัด ๑ หลักสูตร
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อมวลชน ร่วมระดมความคิค แนวคิคที่เน้นพัฒนาอาชีพ ให้มี เอกลักษณ์ จุดเด่น จุดขาย ให้รู้จักกันแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ ให้สอดรับกับแผนพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานฝีมือ
แรงงานจ.อำนาจเจริญ

 

รัฐชพนฐ์ นันธ์ตวัน ภาพ/ข่าว ///////////////

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

NEWS UPDATE TODAY