นายก ส.ชาวอีสาน ชักธงรบ มอบหมาย เลขาฯสมาคม แจ้งความ กลุ่ม APP. CLUB HOUSE “TOXIC” ตั้งกระทู้ดูถูกเหยียดหยามและเป็นที่จงเกลียดจงชังจากบุคคลอื่นศ เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 เรื่อง “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นายก ส.ชาวอีสาน ชักธงรบ มอบหมาย เลขาฯสมาคม แจ้งความ กลุ่ม APP. CLUB HOUSE “TOXIC” ตั้งกระทู้ดูถูกเหยียดหยามและเป็นที่จงเกลียดจงชังจากบุคคลอื่นศ เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 เรื่อง “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เมื่อเวลา 10:30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 :

พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน มอบหมายให้ พลอากาศตรีณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน เป็นตัวแทนเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กลุ่ม APP. CLUB HOUSE “TOXIC” ตั้งกระทู้การสนทนากันเกี่ยวกับพฤติกรรมคนอีสาน โดยก่อให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ประชาชนชาวอีสานและประชาชนชาวไทยทั่วไป ด้วยถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม ทำให้อับอายขายหน้า และเป็นที่จงเกลียดจงชังจากบุคคลอื่น รวมทั้ง อาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกและแบ่งชนชั้นในสังคมไทย

ในการนี้ สมาคมชาวอีสานพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ใช้บัญชีครับเฮ้าส์ “TOXIC” ที่สนทนากันนั้น เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 เรื่อง “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
สมาคมชาวอีสานซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่
1. อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน
2. ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการศึกษา ศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และเผยแพร่กิตติคุณอันดีงามของชาวอีสาน ทั้งโดยตรง และผ่านสื่อต่างๆ 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างชาวอีสาน ช่วยเหลือทางราชการและผู้ประสบภัยต่างๆ ช่วยเหลือสาธารณะกุศล ตามสมควรแก่ฐานะของสมาคม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้น
ดังนั้น สมาคมชาวอีสาน ไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยต่อการกระทำของบุคคลในกลุ่มคลับเฮ้าส์ “TOXIC” จึงได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กลับกลุ่มดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการ อาคารบี ชั้น 4

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#T.Newsman007Online
#ข่าวเป็นข่าวดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

NEWS UPDATE TODAY