เดือน: พฤศจิกายน 2023

อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิฯมอบหนังสืออนุสรณ์โครงการฯให้ พลเอก ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นพุทธานุสติ

อาจารย์ วิจักษณ์ สอง...

บุรีรัมย์- ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ KICK OFF จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว วันนี้ 28 พ.ย. 66 กว่า 25.9 ล้าน บาท

บุรีรัมย์- ธ.ก.ส.บุร...

ข่าวเก่า