เดือน: ตุลาคม 2023

ผบ.ตร. ออกคำสั่งแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลเมื่อ 25 ต.ค.66 ให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตาม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน ย้ำคำสั่งปรับเป็นพินัยให้คำนึงถึงความเหมาะสม ระดับความรุนแรง ยืนยัน ตร. มีความพร้อมในการปฏิบัติ มีคณะทำงานกำหนดแนวทางคดีปรับเป็นพินัยเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมาย

ผบ.ตร. ออกคำสั่งแนวท...

ข่าวเก่า