เรือนจำนราธิวาสจับมือ4หน่วยงานลงนาม(MOU) ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างถูกจองจำต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ

0

เรือนจำนราธิวาสจับมือ4หน่วยงานลงนาม(MOU) ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำ เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างถูกจองจำต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ

เมื่อเวลา 13.30 น.
วันที่ 23 มกราคม 2567

ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ โดยมีนายวินัย หมวกมณี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นางสาวนูรี เดวาดาแล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ และนายบุญส่ง แก้วขาว อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมีแขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและมีรายได้จากการทำงานในระหว่างถูกจองจำในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำ
โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพัฒนาทักษะและอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นถิ่น (การปักผ้าด้นมือ)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Certificate in Fashion Sewing)

สำหรับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งบุคลากรระหว่างเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยเรือนจำจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่การจัดฝึกอบรม วิสาหกิจชุมชนแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดนราธิวาส ให้คำปรึกษาแนะนำการติดตั้งและการใช้เครื่องจักร ส่งเสริมให้คำแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านอื่นๆ ตามภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม และอำนวยความสะดวกการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามความเหมาะสม และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป
////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า