องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนและการจัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนและการจัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
เวลา 09.00 น.

 

ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การขอรับเงินอุดหนุนและการจัดทำบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการซักซ้อมแนวการปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดประชุมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำไปใช้เป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในครั้งต่อไป รวมถึงให้โรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ.
สุรพล ก้องเพชรศักดิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า