สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดทำแนวทางการบริหาร จัดการหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

0

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดทำแนวทางการบริหาร จัดการหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ร่วมจัดทำแนวทางการบริหาร จัดการหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้ร่วมให้ข้อคิด แนวทางการทำงานแก่คณะทำงาน เน้นการทำงานต้องประกอบด้วย 4 มิติ เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การอ่าน การฟัง การมองเห็น การลงมือทำ (จิตะปุริ) การจัดการศึกษาเพื่อนำไปการสู่การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องตามบริบทผู้ประกอบการ และหลักสูตรการศึกษา มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วย ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา และรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการให้ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตร ต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร แบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบสอบหลักสูตร และคู่มือบริหารจัดการหลักสูตร โดยกำหนดขั้นตอนเป็น Flow Chart ซึ่งจะทำเห็นภาพกระบวนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาพรวมอย่างชัดเจน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า