สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับ กระทรวงแรงงาน และองค์กร IM Japan (International Management Japan) “ปักหมุด สร้างความร่วมมือ ผลิตแรงงานคุณภาพสูงสู่สากล”

0

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เร่งขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดทวิภาคีคุณภาพสูง กับ กระทรวงแรงงาน และองค์กร IM Japan (International Management Japan)
“ปักหมุด สร้างความร่วมมือ ผลิตแรงงานคุณภาพสูงสู่สากล”

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 น.

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นายพีลิน สกุณา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสถาบัน และ Mr.Hidetaka Tamura ผู้จัดการ IM Japan Thailand พร้อมทีมงาน เข้าพบนายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พันจ่าเอกบัญชา ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการไปต่างประเทศโดยรัฐ นางสาวศุมาริน จิตนาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น (IM) และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือผลิตแรงงานคุณภาพสู่งสากล ณ ห้องประชุมอาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชั้น 10 ประเด็นหารือ ได้แก่ แนวทางความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในระดับนานาชาติ เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นสถาบันการศึกษา ที่

ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมนายกสถาสถาบันให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับกระทรวงแรงงาน มูลนิธิ IM Japan การประชุม หารือในครั้งนี้จะเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงแรงงาน สถาบันการอาชีวศึกษา และองค์กรหรือตลาดแรงงานประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูให้กับนักเรียนและบุคลากรในประเทศได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาประเทศไปในคราวเดียวกัน โดยนายกสภาสถาบันฯ ได้นำเสนอวาระการขับเคลื่อนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาประกอบด้วย Agenda 1 ประสานแผนขับเคลื่อน Agenda 2 เสนอสอศ. ประเด็นความร่วมมือ / หารือกับ im Japan Agenda 3 การเตรียมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาต Agenda 4 เสนอโครงการ วิเคราะห์ งบประมาณ เสนอ สอศ. Agenda 5 ขออนุญาตจัดการเรียนการสอน ปวช, ปวส, ป.ตรี ตามความพร้อม การเทียบโอน สะสมหน่วยกิต Agenda 6 ประสาน สคช. ขอรับรองหลักสูตร ในสาขาวิชา Agenda 7 เร่งรัดการผลิตชุดการเรียนรู้ Digital Learning Agenda 8 คู่มือการจัดการเรียนระบบทวิภาคีต่างประเทศ ซึ่งจากการถอดบทเรียนความสำเร็จมาจากประสบการณ์ของทีมงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่หลากหลาย ที่เข้าใจกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยการปฐมนิเทศของผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าใจและมองเห็นภาพอนาคตของสภาพการทำงาน การเรียนการสอน การขับเคลื่อนต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก การให้ข้อมูลที่ตรงและสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ค่อยๆ ขยายการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ในการดำเนินการดังกล่าว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้สร้างทีมภายในเพื่อขับเคลื่อน และได้ขยายความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาอีก 22 แห่ง ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ในโครงการเรื่องเล่าผู้บริหาร (Story Telling) จากประสบการณ์สู่ความสำเร็จ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการความร่วมมือทวิภาคีคุณภาพสูงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายขอบข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อความสำเร็จของโครงการ ตั้งเป้าหมายเริ่มต้น 1 เมษายน 2567 เป็นวัน Kick Off

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า