ร้อยเอ็ด-จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและงานนัดพบแรงงาน JOB FAIR สร้างโอกาสการเข้าถึงตำแหน่งงาน

0

ร้อยเอ็ด-จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและงานนัดพบแรงงาน JOB FAIR สร้างโอกาสการเข้าถึงตำแหน่งงาน

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2567
เวลา 10.30 น.

นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและงานนัดพบแรงงาน JOB FAIR
ณ ห้องประดับดาว ประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและได้รับสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด และให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดร้อยเอ็ด คนพิการทุกประเภท หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์ส่งเสริมการมีงานทำของกรมการจัดหางาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความ
เหลือมล้ำ สร้างความเท่าเทียม รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุน

และช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้รับสิทธิการจ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
สามารถให้สิทธิหรือเปลี่ยนสิทธิได้อย่างสะดวกผ่านระบบ IT
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยสมาคมฃฃชมรม แกนนำคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 24 คน นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ จำนวน 148 คน ซึ่งจะมีการอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 163 คน โดยครั้งที่ 2 กำหนดจัดอบรมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 มีวิทยากรจากกรมการจัดหางานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ในการใช้แพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำ มาบรรยายให้ความรู้
นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานนัดพบแรงงาน JOB FAIR เพื่อให้ผู้ประสงค์
จะหางาน ทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงาน มีโอกาสสมัครงานกับ

นายจ้างโดยตรง และได้พบกับนายจ้างหลายแห่งในคราวเดียวกัน และยังมีอาชีพอิสระเพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ ส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน มีนายจ้าง สถานประกอบการ เข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 28 แห่ง 144 ตำแหน่ง 1,689 อัตรา พร้อมการสาธิตอาชีพอิสระ 6 อาชีพ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกส่วนร่วมให้บริการผู้ที่เข้าร่วมงาน อีกด้วย
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์%รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า