พิธีการมอบทุนการศึกษารางวัล “เพชรอาชีวะ” ในโครงการ “การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑”

0

พิธีการมอบทุนการศึกษารางวัล “เพชรอาชีวะ”
ในโครงการ
“การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑”

เมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายพสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จาก ๘ สถานศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑” จำนวน ๒๑ คน เข้าพบ นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และเข้ารับรางวัลเป็นทุนการศึกษา ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

โครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ และสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ทำให้เกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสำหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งในโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ จำนวน ๗ วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมมีผลคะแนนระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัล “เพชรอาชีวะ”จำนวน ๗ รางวัล และรางวัลระดับรองลงมา อีก ๑๔ รางวัล
ขอขอบคุณ ผู้บริหารธนาคารออมสิน คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ที่กรุณาเป็นประธานในการมอบรางวัล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว อันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุคต่อไป เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้า สร้างคน สร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรม./

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า