#พลเรือเอกปรีชาญเชิญร่วมงานประกวดพระที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารบี)

0

#พลเรือเอกปรีชาญเชิญร่วมงานประกวดพระที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารบี)

**ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มี.ค. 67

 

งานประกวดพระที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
** จัดโดย #สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา, คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, คุณสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานอำนวยการ….
#ประธานจัดงาน ประกอบด้วย คุณอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย, ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ, คุณวัชระ ประภาพัฒน์, คุณธีระพันธุ์ เพชรสุวรรณ์, คุณสันติภาพ อินทรพัฒน์, คุณเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์, คุณนิเวศน์ พันธุ์เจริญวรกุล, คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช, คุณสุนีย์ อินฉัตร, คุณประเสริฐ เลิศยะโส, คนพานิชย์ เจริญเผ่า, ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา, น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์, คุณอุทัย มิ่งขวัญ, คุณพิชัย อุตมาภินันท์…..

#ประธานดำเนินงาน ประกอบด้วย นายแพทย์ประสิทธิ์ พิทูรย์กิจจา, คุณยุทธนา ยุพฤทธิ์, คุณเอกสิทธิ์คุณานันทกุล, คุณสามารถ รัตนประทีปพร, คุณเอกชัย เอกหาญกมล, รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์, ร้อยโท ปรพล อดิเรกสาร, คุณคำนวณ เหมาะประสิทธิ์, คุณทวีป ขวัญบุรี…..
#ประธานฝ่ายประสานงานพระเครื่อง ประกอบด้วย พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย, พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ, คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง, คุณสุรเดช ลิ้มพานิช, คุณสมาน บุญเพ็ญ, ร้อยตำรวจตรี ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี, คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์, คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร, คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์, คุณวีระชัย ไชยเจริญ, คุณพิชญ์พิเชษฐ์ อังศุนาค, ดร.ชัยโรจน์ เจริญชัยกร, ดร. พีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา, นายหมวดตรี ดรุฒ คำวิชิตธนาภา, คุณฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์…
#ค่าส่งพระองค์ละ_400_บาท มีรางวัลต่างๆ ดังนี้….
-รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท(สนับสนุนโดย พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย)….

-รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยม รับถ้วยเกียรติยศ คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท(สนับสนุนโดย คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง)…
-รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไป รับถ้วยเกียรติยศ คุณสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท(สนับสนุนโดย คุณสุรเดช ลิ้มพานิช)….
-รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมแต่ละโต๊ะ รับหนังสือสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ + พระปิดตา รุ่นมั่งมี ศรีสุข ปี 2560 + โปสเตอร์เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์….
-รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ…
รางวัลที่ 1 รับหนังสือสุดยอดตำนานเสือแห่งสยาม(รางวัลรายการที่ 1 ถึง 933), หนังสือสุดยอดตำนานพญาวานรแห่งสยาม (รางวัลรายการที่ 934 ถึง 1,940), หนังสือเครื่องรางของขลังหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย (รางวัลรายการที่ 1941 จนถึงรายการสุดท้าย)….
รางวัลที่ 2 รับสาริกา รุ่นรวยล้นฟ้า บรรจุในตลับมีเทียนชัยและสีผึ้ง ปลุกเสกหลายอาจารย์หลายวาระ….
รางวัลที่ 3 รับหนุมานเนื้อผง รุ่นมงคลชัย ปี 2562 ปลุกเสก 10 วาระ….
รางวัลที่ 4 รับองคต(หลวงพ่อปาน) เนื้อโลหะ รุ่นมงคลชัยปี 2562 ปลุกเสก 10 วาระ….
#แผงจรยุทธตลอดงาน 2 วัน แผงละ 500 บาท #ติดต่อจองแผงพระได้ที่
-คุณนี สะพานใหม่ 081-985-9369, 02-952-7898 แล ะ เจ๊ประภาศรี 089-144-4384 ….
-ใบประกาศนียบัตรของงานนี้รับได้หลังจากงานประมาณ 90 วัน ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น 3 นนทบุรี 02-952-7898
#คณะกรรมการรับและตัดสินพระส่วนกลาง ติดต่อจองห้องพักได้ที่…อาท เมืองน่าน 081-752-6838,
** รางวัลจับฉลากแผงจรยุทธมีทั้งหมด 666 รางวัล ประกอบด้วย…

1.เงินสดสนับสนุนโดย ร้อยตำรวจตรี ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี รางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล…
2. รางวัลเงินสดสนับสนุนโดย คุณสมาน บุญเพ็ญ รางวัลละ 5,000 บาท 2 รางวัล…
3. รางวัลเงินสดสนับสนุนโดย คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์ (แหลม สงขลา) รางวัลละ 2,000 บาท 5 รางวัล…
4. หนังสือสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 30 รางวัล…
5. พระปิดตากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 2 องค์บรรจุกล่องกำมะหยี่ 28 รางวัล…
6. ตลับสีผึ้งสาลิกา เนื้อผง รุ่นรวยล้นฟ้า 200 รางวัล…
7. หนุมานเนื้อผง รุ่นมงคลชัย 200 รางวัล…
8. องคตหลวงพ่อปานเนื้อโลหะรุ่นมงคลชัย 200 รางวัล….
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ขอเชิญคณะกรรมการรับและตัดสินพระ ท่านผู้ให้การสนับสนุนและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ ณ อาคารรัฐศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
** สอบถามรายละเอียดได้ที่ พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ 083-255-799 หรือ นายแพทย์ ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา 081-628-5777….
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า