ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่เฝ้าระวัง การใช้จ่ายเงินบริจาคและเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กว่า 60 ล้านบาท

0

ป.ป.ช. ชุมพร ลงพื้นที่เฝ้าระวัง การใช้จ่ายเงินบริจาคและเงินสนับสนุนจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กว่า 60 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ขอทราบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินระดมทุนจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และการบริหารจัดการศูนย์โรคหัวใจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงว่า โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดำเนินการจัดหาทุนจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โดยมียอดการระดมทุนจำนวนทั้งสิ้น 59,447,119.44 บาท แบ่งออกเป็น 1. การรับบริจาคตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดการเรี่ยไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2566 มียอดเงินบริจาค จำนวน 38,947,119.44 บาท โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินบริจาคในการจัดซื้อเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ ราคาประมาณ 38,000,000 บาท และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 2. ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (อบจ.) จำนวน 20,500,000 บาท โดยเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (อบจ.) รวมกับเงินบำรุงโรงพยาบาล (ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ) มีแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์โรคหัวใจ ฯ อาทิ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่อนเสียงถี่สูงชนิด 4 มิติ, เครื่องตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่อนเสียงความถี่สูง, เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด, เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด, เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ, เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

ส่วนการบริหารจัดการและบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่มีอาคารใหม่รับรองศูนย์หัวใจ ฯ โดยเฉพาะ จึงต้องปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก่าเพื่อรองรับห้องทำหัตถการ รวมทั้ง การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจ ฯ โรงพยาบาลชุมพร ฯ ยังขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการสวนหัวใจโดยเฉพาะ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมพร ฯ ได้ส่งแพทย์ของโรงพยาบาลไปอบรม จำนวน 3 คน โดยอบรบเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 1 คน ส่วนอีก 2 คนจะอบรมเสร็จในอีก 3 ปี ดังนั้น โรงพยาบาลชุมพร ฯ จึงบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์และสามารถเปิดศูนย์หัวใจประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยในช่วงแรกใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นหลักและมีแนวทางการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม ดังนี้ 1) ประสานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 หรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องมารักษาเป็นรายกรณี 2) ประกาศรับสมัคร รับย้าย รับโอน บุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการเกษียณอายุหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 3) จ้างเหมาบริการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินระดมทุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระมัดระวังเกี่ยวกับสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม กรณี การจ้างเหมาบริการบุคลากรทางการแพทย์จากเอกชน

จากการลงพื้นที่ทราบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพรจะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย และติดตามการใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าต่อไป

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า