บุรีรัมย์- 3 องค์กร ร่วมบูรณาการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) สู่ห้างโมเดิร์นเทรด สู่ความมั่งคั่งสมาชิกสหกรณ์

0

บุรีรัมย์- 3 องค์กร ร่วมบูรณาการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) สู่ห้างโมเดิร์นเทรด สู่ความมั่งคั่งสมาชิกสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และ Top supermarket สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมดำเนินการเปิดบูทเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ณ ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสัน สาขาจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อยด้วย นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ผู้แทนจาก Top supermarket ห้างโรบินสัน สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด ร่วมพิธีเปิดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) โดยกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ตามแนวศาสตร์พระราชาภายใต้ความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สปก.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมจำหน่าย
นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สหกรณ์จังหวัดยุรีรัมย์ มีนโยบายตลาดนำการผลิต นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมีสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด เป็นแม่ข่ายในการดำเนินกิจกรรมประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีลักษณะของความเป็นไทย และบริบทที่สอดคล้องกับการเกษตรในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญาอาหาร ภูมิสังคม อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นไทย การใช้ศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างรู้คิด และยั่งยืน ที่สำคัญคือหลักการปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และมีกระบวนการตรวจสอบโดยใช้นวัตกรรมจากการวิจัยทางการเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพประยุกต์ จุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์ รวมถึงเทคนิคการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีองค์กรพี่เลี้ยงจากมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำและสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาดูแลเติมเต็มองค์ความรู้การนำเกษตรอินทรีย์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์การเกษตร เพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture produets) จะต้องไม่มีสารพิษตกค้างโดยผ่านการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ภายใต้หลักเกณฑ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ทั่วไป ปัจจุบันการดำเนินโครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 สหกรณ์ 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค บุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่ สปก. บ้านอุบลสามัคคี อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาวางจำหน่ายที่ ท็อป ซุเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้า เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพของพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งราคาที่ไม่แพงมากนัก สามารถส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน จึงทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตพืชผัก ผลไม้ ส่งจำหน่ายให้กับห้างและตลาดต่างๆ ได้ในทุกวัน และสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ได้อย่างยั่งยืนและจะขยายไปยังสาขาอื่น ๆ สมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้สูงกว่าเดิมถึง 25%
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

กุ้ง ปราโมทย์ เทียนทอง ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า