บุรีรัมย์-วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0

บุรีรัมย์-วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อเวลา 16.30 น.
วันที่ 9 มกราคม 2567

พระธรรมวชิรสุตาภรณ์, ดร. เจ้าคณะ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ และพระวิปัสสนาจารย์ เข้าร่วมพิธี
พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาวิชาธรรมภาคปฎิบัติตามหลักสูตรปริญญาตรีของนิสิต ชั้นปีที่หนึ่ง ชั้นปีที่สอง ชั้นปีทีสามและชั้นปีที่สี่ ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ.2541 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน พุทธศักราช 2541 ข้อ 6 นิสิตทุกชั้นทุกปีต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างน้อยสิบวันติดต่อกัน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ.2541 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ตามหลักสติปัฏฐาน เป็นหลักการภาวนาตามมหาสติปัฏฐานสูตร และอบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้า ตามกำลังความสามารถของแต่ละรูป/คน เป็นประโยชน์ต่อการอบรมสั่งสอนภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตประจำปีการศึกษาและแก่พุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรม และถวายทานทำบุญ ตักบาตรบำเพ็ญบุญกุศลแก่นิสิตผู้ปฏิบัติธรรม
กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 9-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี จำนวน 329 รูป/คน นิสิตปริญญาโท ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี จำนวน 47 รูป/คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จำนวน 34 รูป พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 9 รูป คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จำนวน 47 รูป/คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 466 รูป/คน
ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า