นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่าย “Intelligent Network for Smart Transport”

0

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่าย “Intelligent Network for Smart Transport”

 

โดยมี ดร.ธนิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนา และผู้แทนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายวิทยา ยาม่วง ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานข้างต้น จะช่วยพลิกโฉมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้สามารถสนันสนุนการดำเนินงาน ยกระดับและเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน

 

การสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งเข้าสู่ยุคการคมนาคมขนส่งแบบอัตโนมัติ ภายใต้แผนพัฒนาด้านดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลในใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านระบบงานดิจิทัลและ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ การสัมมนามีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ต่อนโยบายด้านดิจิทัลและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ต่อการปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมายด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการ ความคาดหวังเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านดิจิทัล และการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการสัมมนาดังกล่าวมีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 100 คน ซึ่งข้อเสนอแนะ ความต้องการและความคาดหวังจากการสัมมนาข้างต้นกระทรวงคมนาคมจะนำมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายของกระทรวงคมนาคมต่อไป

Cr. ดร.ธนิต วงศ์ปิยนันทกุล

ณัฐสินี จีระฐานิตกิติกุล
รายงานข่าว

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า