นราธิวาสจัดโครงการอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ในสถานที่สาธารณะ “Soft Power Menara 2024”

0

นราธิวาสจัดโครงการอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ในสถานที่สาธารณะ “Soft Power Menara 2024”

วันที่9มี.ค.67

 

ที่บริเวณลานงกเงือก ริมเขื่อนท่าพระยาสาย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดโครงการอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ในสถานที่สาธารณะ “Soft Power Menara 2024” จัดโดย อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส นำโดย นางราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส อนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายอำเภอเมืองนราธิวาส รวมถึงภาคีเครือข่ายร่วม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเทศบาล1-6 ในเครือเทศบาลเมืองนราธิวาส และโรงเรียนศรสมบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ ในสถานที่สาธารณะ ในชื่องาน“Soft Power Menara 2024” อีเวนต์ เพื่อชาวนราฯ

 

ซึ่งทาง TK Park Narathiwat ได้จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆการจัดงาน Soft Power Menara 2024 ในวันนี้ ผมคิดว่า จะช่วยเพิ่มโอกาส ทางวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นที่รู้จักของประเทศมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมและผลักดันให้กลายเป็น Soft Power ของประเทศไทยในอนาคตได้

โดยการจัดงาน Soft Power Menara ในครั้งนี้ มีบูธอาหารพื้นถิ่นของคน 3 จังหวัด และการแสดงที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึงบูธความรู้
ในเรื่องต่าง ๆ ของนราธิวาส ถูกนำมาจัดแสดงไว้ภายในงาน
ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสของเราได้มีความพยายามที่จะส่งเสริม และสร้างอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้ โดยเป็นการส่งเสริม Soft Power ที่เป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้ว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นจุดขายที่มีอัตลักษณ์ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่มาท่องเที่ยวบ้านเรา ให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของ Soft Power และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเชิงพื้นที่สู่การรับรู้
ในระดับประเทศ
บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ราบรื่น ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการเพื่อเป็นการผลักดัน Soft Power ในจังหวัดนราธิวาส

 

นายไพศอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า โครงการอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ในสถานที่สาธารณะ “Soft Power Menara ๒o๒๔” ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ และสละเวลามาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานในครั้งนี้
โดยการจัดงานอีเวนต์ทาง TK Park Narathiwat ได้รับความสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆร่วมกับทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) , เทศบาลเมืองนราธิวาส,โรงเรียนในเครือเทศบาลเมืองนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ,และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒
นางราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ทั้งนี้ภายใต้งานอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ในสถานที่สาธารณะ “Soft Power Menara ๒o๒๔”
เพื่อเป็นการการขับเคลื่อน กระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของ Soft Power
และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านงานเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น อาทิ อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และสถานที่ท่องเที่ยวสร้างการรับรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่ให้
เสื่อมคลาย และให้ประชาชนเป็นสื่อบุคคลในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สาธารณชน
และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
๑. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
๓. เพื่อจัดหาพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถ
และภายในอีเวนต์เพื่อการเรียนรู้ยังได้มีการจัดโครงการนิทรรศการ Menara Stories
โดยการเล่นบอร์ดเกมผ่านเรื่องราวของจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังได้รับสนับสนุน โดน UNDP Thailand
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆและบูธของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ Workshop สาธิตการทำขนมพื้นถิ่นที่เป็น Soft power ของจังหวัดนราธิวาส “กอและ
กำปง” โดยอาจารย์หมูแฮม (คุณกาญจนวิช บัวสว่าง)
บูธ การละเล่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส บูธ Fun Science สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส บูธอาหารคาวหวาน โดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บูธงานครฟท์ โดยจากเหล่าคนดัง การแสดง ร้อง เล่น เต้น โชว์มากมาย โดยโรงเรียนในภาคีเครือข่าย
///////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๙ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001
โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า