“ซินเจนทา ประเทศไทย” ร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนลงนาม MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย”

0

💥”ซินเจนทา ประเทศไทย” ร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนลงนาม MOU
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย”

กรุงเทพ-บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย, บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด (ฟาร์มบุ๊ค), เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (MOU) ภายใต้โครงการ “เครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย” ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นางพาเมลา กอนซาเลซ, ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ที่ช่วยให้โครงการนี้เกิดขึ้น โดยเราเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของพืช และส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตอาหารปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practice: GAP) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยโครงการนี้ไม่เพียงช่วยแค่พื้นที่เกษตรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลที่ดินให้ดีขึ้น ปกป้องสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร และช่วยสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตอีกด้วย”

นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการรวมศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาช่วยในพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้ยั่งยืน ซึ่งในฐานะผู้นำด้านโซลูชันทางการเกษตรยุคใหม่ เราเล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมที่ขาดการวางแผนที่ดี และเราพร้อมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกร ในการใช้ผลิตภัณฑ์สารอาหารพืช การเก็บเกี่ยว การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ทำการเกษตรอย่างปลอดภัย ยั่งยืน และให้ได้ผลผลิตสูงสุด ตลอดจนช่วยหาตลาดรับซื้อผลผลิตที่ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ”

นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า “การร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเชื่อมโยงกับการตลาด ซึ่งในฐานะที่เราดำเนินการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือมากว่า 38 ปี มีความคุ้นเคยในเขตพื้นที่ และมีความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกร ชุมชน เราพบว่าเกษตรกรยังขาดทางเลือกในการเพาะปลูก ขาดความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีรายได้ต่ำ รวมถึงมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงตลาด ซึ่งเราพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการฯนี้ ให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน และขายผลผลิตให้กับโครงการฯ โดยมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน”

นายธิติพันธ์ บุญมี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด หรือ แอปพลิเคชั่น ฟาร์มบุ๊ค กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่มีส่วนช่วยในการยกระดับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราเป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจเกษตรที่จะช่วยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการหรือตลาดที่ต้องการผลผลิต รวมถึงเป็นแกนนำหลักเรื่องการขนส่งจากฟาร์มไปยังโรงคัดบรรจุ ส่งต่อไปยังห้างร้านและผู้บริโภคต่อไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่จำเป็น ให้เกษตรกรสามารถจัดการการผลิตและทำธุรกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยโครงการฯนี้จะเริ่มจากกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกในครัวเรือนทางภาคเหนือตอนบน จำนวน 300 ครัวเรือน 1,200 คน รวมพื้นที่โดยประมาณ 480 ไร่ โดยเริ่มนำร่องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ทั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ 3 ปี เริ่มระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2569

“เราชื่อว่าโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร แต่ยังช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น กับทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางรายได้มากยิ่งขึ้น ในระบบนิเวศในพื้นที่ที่ดีขึ้นจากการทำการเกษตรแบบยั่งยืน” นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม กล่าวเสริม
# # #

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด
นิรชา รื่นเริง (นุช)
โทร. 095-494-9878 nirachcha@124comm.com
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (เดช)
โทร. 091-565-4556 harucha@124comm.com

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(58ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า