ชื่นชม! รมว.ยธ. เยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี-ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มอบนโยบายขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม

0

ชื่นชม! รมว.ยธ. เยี่ยมเรือนจำกลางชลบุรี-ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มอบนโยบายขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อน 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เดินทางมามอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเรือนจำอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นางสาววริศรา ศิริสุทธิเดชา เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี นางสุกฤตา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำ / ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ในเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พันธกิจในการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย โดยกระบวนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาด ถือเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้ฝึกทักษะอาชีพที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เรือนจำจึงเปรียบเสมือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่สร้างความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบเรือนจำอุตสาหกรรมตามนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดตั้งเรือนจำเฉพาะทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดเป็นนโยบาย 1 เขต 1 เรือนจำอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ก้าวพลาด โดยมุ่งหวังให้คนเหล่านี้ที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมมีอาชีพที่สุจริตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว เป็นพลเมืองดี และลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

โดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเรือนจำอุตสาหกรรมประจำเขต 2 เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของเรือนจำอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่า เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ โดยผู้ก้าวพลาดจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือ และความชำนาญในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งการได้ทำงานในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เคยกระทำผิดให้สามารถมองเห็นโอกาสของการมีงานทำที่แน่นอน และจะช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งยังทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การจัดตั้งเรือนจำอุตสาหกรรมศูนย์บริการข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทไนซ์คอล จำกัด” (Call Center) ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อยอดการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำงานกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจจริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต ถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวชื่นชมผลงานของทัณฑสถานหญิงชลบุรี ที่ได้ดำเนินการกิจการราชทัณฑ์อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม ที่ก้าวหน้า และให้กำลังใจผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอีกด้วย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตาม
ไอดีLINEeakkachai001โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า