จังหวัดลพบุรี เปิดปฏิบัติการ (Kick off) ขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี

0

จังหวัดลพบุรี เปิดปฏิบัติการ (Kick off) ขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี หน่วยงานในพื้นที่ร่วมบูณาการ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ 11 อำเภอ สร้างสังคมสงบสุข ปลอดอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดลพบุรี โดยมี
พลตำรวจตรีอภิรักษ์ เวชกาญจนา ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายยศวิน บำรุงเวช ป้องกันจังหวัดลพบุรี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมในการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดลพบุรี ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และนำความปลอดภัยสู่ประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่
1. ยาเสพติด 2. การค้ามนุษย์ 3. การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4. การพนัน 5. การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ 6. สถานบริการและสถานบันเทิง

จังหวัดลพบุรี ได้สนองนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี บูณาการหน่วยงานพื้นที่ และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ 11 อำเภอ ปฏิบัติการ Kick Off การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้
1. มีการดำเนินการปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
2. มีการดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี
ผลการปฏิบัติจากการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พบผู้ขับขี่เสพยาเสพติด จำนวน 2 ราย จึงได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลต่อไป
3. ดำเนินการออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ผลการปฏิบัติพบผู้เสพยาเสพติด จำนวน 4 ราย จึงได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดของสถานพยาบาล และพบสิ่งเทียมอาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก จึงได้นำส่งพิสูจน์หลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไป
4. ดำเนินการจับกุมตามฐานความผิด ดังนี้
4.1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 14 ราย ของกลางยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 169 เม็ด
4.2 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย ของกลางอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุน ลูกซองขนาดเบอร์ 12 จำนวน 3 นัด
4.3 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการและสถานบันเทิง
ผลการปฏิบัติดำเนินการออกตรวจตรา เข้มงวด การเปิดให้บริการของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง โดยดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการ ที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำออกเพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาต จำนวน 2 แห่ง และดำเนินการกับสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราหมดอายุ จำนวน 1 แห่ง

ทั้งนี้ จากผลการปฏิบัติดังกล่าวของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ป้องกันการสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสำคัญของชาติที่ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันที ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า