คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

0

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับคุณสมบัติของบุคคลที่ จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 12 โดยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และต้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14

ทั้งนี้ ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2273-9696 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งแบบใบสมัครปรากฏตาม QR Code
_____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.59ปี)
#นสพ.ข่าวเป็นข่าวดอทคอมเอกชัยรายงาน
#ติดต่อโฆษณากดแชร์กดติดตามไอดีLINEeakkachai001โทร0894981477

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเก่า